rootadmin

Phóng sự ảnh: Buổi sáng của tình yêu và lòng nhân ái

Sài Gòn phản chiếu Tuổi 300 của một thành phố hiện đại